Nieuws

21/10/2021

Phishing: Is het bericht dat ik ontving écht afkomstig van een overheidsdienst?

Steeds vaker sturen cybercriminelen valse berichten in naam van overheidsdiensten met wie de burger regelmatig in contact komt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de FOD Financiën, de website www.verkeersboetes.be van de FOD Justitie of de app Itsme. Velen van u vragen ons of een bepaalde e-mail of sms die u ontving, écht afkomstig is van een overheidsdienst. Hoe herkent u een poging tot fraude?

lees meer
19/10/2021

U dacht recht te hebben op een gratis PCR-test maar moest toch betalen? Vraag de terugbetaling aan bij uw ziekenfonds

Velen onder u contacteerden ons de laatste weken met een vraag of klacht over een PCR-test. U dacht recht te hebben op een gratis test maar moest de test toch betalen of kreeg later een factuur voor de test. U wilde weten hoe u de terugbetaling kon aanvragen. U kunt nu terecht bij uw ziekenfonds.

lees meer
28/09/2021

Belastingen: Ik heb mijn aanslagbiljet ontvangen? Wat nu?

U hebt net het aanslagbiljet ontvangen waarin staat welk bedrag u terugkrijgt van de belastingen of hoeveel u moet bijbetalen? We raden u aan om het zo snel mogelijk na te kijken. Ziet u een fout of ontbreken er gegevens? We leggen uit wat u kunt doen om dit recht te zetten.

lees meer
30/07/2021

Wanneer moet ik mijn studentenvisum aanvragen?

Studenten van buiten de Europese Unie (zogenaamde “derdelanders”) die in ons land aan een hogeschool of een universiteit willen studeren, moeten eerst een studentenvisum krijgen. Elk jaar ontvangen we bij de federale Ombudsman heel wat vragen over de behandelingstermijn van de aanvragen voor studentenvisa. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) raadt aan om de visumaanvragen voor het academiejaar 2021-2022 zo snel mogelijk in te dienen. 

lees meer
22/07/2021

Focus op een coronaklacht : Reisrestricties verhinderen jong koppel om bij elkaar te zijn

Anne (18) en Sacha (17) hebben een lange-afstandsrelatie. Ze willen hun vakantie samen doorbrengen. Sacha woont echter buiten de Europese Unie en mag enkel naar België reizen als het gaat om een “essentiële” reis. Moet je 18 jaar zijn om een essentiële reis te mogen ondernemen?  Nee, want een leeftijdscriterium opleggen zou in strijd zijn met de mensenrechten.

lees meer
19/07/2021

Solidariteit met de slachtoffers van de watersnood

Ons land is zwaar getroffen door verschrikkelijke overstromingen.

Wij betuigen ons medeleven en onze solidariteit met de slachtoffers en hun naasten.

de federale Ombudsman

lees meer
13/07/2021

Congres over de toekomstige generaties

Op 12 en 13 juli nemen we deel aan een internationale conferentie van ombudsmannen in Monaco over de rechten van toekomstige generaties. We delen er onze vaststellingen en aanbevelingen om de fundamentele rechten van burgers in tijden van pandemie beter te beschermen. We leggen onder andere de nadruk op de toegankelijkheid van de openbare diensten en direct en menselijk contact.   

lees meer
08/07/2021

Aanbeveling om een recht op toegang tot het internet op te nemen in de Grondwet

Wij hebben een aanbeveling gedaan aan de Kamer van volksvertegenwoordigers om de toegang tot internet als grondrecht in de grondwet op te nemen, naast het recht op werk en op behoorlijke huisvesting. Alle burgers moeten gelijke toegang hebben tot openbare diensten.

lees meer
21/06/2021

Hoe zit het met de inschrijving van mijn voertuig?

U hebt een voertuig gekocht en u hebt een inschrijvingsbewijs of een nieuwe nummerplaat aangevraagd? De Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) behandelt uw dossier. U kunt de status van uw aanvraag op verschillende manieren achterhalen. Dit is wat u moet doen, zowel voor een nieuw als voor een tweedehands voertuig.

lees meer
17/05/2021

Belastingen: Kijk uw aangifte zorgvuldig na

Hebt u de aanvraag om uw belastingaangifte in te dienen in uw e-box of uw MyMinfin ontvangen? Of u nu een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) ontvangt of een klassieke aangifte via Tax-on-web moet indienen, voor velen onder u zullen heel wat gegevens al vooraf ingevuld zijn. Kijk in beide gevallen alle gegevens zorgvuldig na, vul aan waar nodig en vraag gerust hulp als u twijfelt.

lees meer