Publicaties

Elk jaar maakt de federale Ombudsman een jaarverslag aan voor het Parlement. Dit bevat statistische gegevens, een analyse van de tijdens het werkjaar behandelde klachten en de aansluitende aanbevelingen.

Wanneer de Kamer van volksvertegenwoordigers de federale Ombudsman gelast een onderzoek in te stellen naar de werking van een administratieve dienst dan resulteert dit in een onderzoeksverslag, omvattende de gedane vaststellingen en de aanbevelingen van de federale Ombudsman om de werking van de bedoelde dienst te verbeteren.